Małgorzata Nocuń - ZnanyLekarz.pl
top of page
twarze.jpg
Usługi: Witaj

Oferowane usługi

Konsultacja psychologiczna

Ma na celu określenie trudności i problemów zgłaszającej się osoby oraz wspólne ustalenie najbardziej odpowiedniej formy pomocy. Konsultacje obejmują najczęściej jedno do czterech spotkań. Służą wzajemnemu poznaniu się psychoterapeuty i pacjenta oraz umożliwiają wspólne określenie celów terapeutycznych. Etap konsultacji kończy się wybraniem najbardziej odpowiedniej formy pomocy i zasad dotyczących dalszej współpracy.

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych 

Jest procesem nastawionym na przepracowanie problemów i trudności natury psychologicznej. W warunkach dających poczucie bezpieczeństwa umożliwia przepracowanie trudnych wątków z życia pacjenta, rozwiązaniu nieświadomych konfliktów, a także zredukowaniu przymusu powtarzania dysfunkcyjnych strategii działania.

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

Obejmuje indywidualną prace z dzieckiem lub nastolatkiem w wieku od 6 do 18r.ż. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny i odbywa się z samymi rodzicami/opiekunami.  W tym czasie zbierane są informacje na temat rozwoju i funkcjonowania psychologicznego i społecznego dziecka. Kolejne spotkania odbywają się z samym dzieckiem lub nastolatkiem. Rodzice uczestniczą w procesie psychoterapii poprzez okresowe konsultacje z psychoterapeutą.

Psychoterapia par/małżeństw

Obejmuje spotkania z udziałem obu partnerów. Jej celem jest pomoc w zrozumieniu przyczyn trudności w związku, możliwość bezpiecznego wyrażenia swoich potrzeb i emocji oraz dążenie do naprawy relacji i lepszego funkcjonowania dwojga osób. Pomaga w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących podłoże trudności w relacji oraz uczy komunikacji i wzajemnego zrozumienia.

Psychoedukacja dla rodziców

Obejmuje spotkania z jednym lub obojgiem rodziców/opiekunów. Daje możliwość rozpoznania nieprawidłowości w relacjach, rozwoju i emocjonalności dzieci i młodzieży. Ma na celu udzielenie informacji na temat sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi z uwzględnieniem potrzeb dziecka oraz jego możliwości rozwojowych.

Usługi: Usługi
bottom of page